Våra tjänster

Vi är med dig från planeringsstadiet

KIRK Bygg & Konsult erbjuder hjälp med allt inom bygg och renovering, från entaka renovationer av t ex badrum, till fullskaliga drömhusprojekt. Att vi har med ordet konsult i vårt företagsnamn är för att tydliggöra den rådgivande rollen som vi erbjuder i vårt utbud av tjänster – planeringsdelen är eventuellt den allra viktigaste i ett renoveringsprojekt. Det är i planeringen av en renovering som effektiviteten och kvaliteten i arbetsprocessen avgörs, och tillsammans med oss på KIRK Bygg & Konsult lägger du upp en noggrann plan över den renovering som du vill genomföra. Det finns flera fördelar med en tydlig plan, bland annat underlättar det om man vill ta lån för att bekosta renoveringen.

Vissa saker i större renoveringsprojekt går inte att planera eller förutsäga och då gäller det att ha ett flexibelt byggföretag med sig, vilket KIRK med sin breda kompetens och långa erfarenhet i allra högsta grad är. Nya idéer kan också uppkomma längs vägen och då får det inte vara omöjligt att ändra den ursprungliga planen något.

Vad är en renoveringsplan?

Vad ingår i en renoveringsplan? Det är flera saker som bygger en stabil renoveringsplan och KIRK Bygg & Konsult har befogenhet att täcka alla:

  • Man ska granska alla befintliga handlingar som finns om de rum/ den byggnad som ska renoveras
  • Man måste genomföra en visuell okularbesiktning
  • Man måste uppföra en riskanalys
  • Den tekniska utredningen ska följas upp
  • Ett renoveringsprogram ska utformas

Priskalkyl, tidsram och underhållsplan

Tillsammans sätter vi också ihop en ungefärlig priskalkyl, en budget att utgå ifrån även om ett exakt kostnadsförslag är omöjligt att lämna på förhand. Renoveringsplanen får ett tidsspann och när renoveringen avslutats så rekommenderar vi att du låter oss arbeta fram en drifts- och underhållsplan efter de nya förutsättningarna.

Kontakta oss

Vi utför alltid kvalitetsarbeten på kundens begäran. Hör av dig till oss så tar vi fram en lösning som passar just dig!


(Lämna tom)

Håstadmöllavägen 13
225 94 Lund

Mobil: +46 (0) 702 69 77 36
Mobil: +46 (0) 725 51 36 85